PREDSEDNIK

E- MAIL

Gaber Benedik

gaber.benedik@gib-sport.com

PODPREDSEDNIK

 

Aleksander Rozman

ntk.lju@gmail.com

SEKREATRKA

 

Natalija Regina

natalija.regina@gib-sport.com

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

 

Bojan Kuljanac - vodja komisije za socialne programe

bojan.kuljanac@kraljiulice.org

Silvo Omerzu - vodja komisije za vleko vrvi

silvo.omerzu@amis.net

Borut Veren

verenborut@gmail.com

Žiga Černe

ziga.cerne@szlj.si

Dimitrij Reja

dimitrij.reja@gmail.com

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

 

Janez Ovsenik

jani.ovsenik@gmail.com

Boštjan Rupnik

bostjanrupnikster@gmail.com

Rok Tomaževič

rok_tomazevic@yahoo.com

ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE

 

Momirka Kosič

momirka.kosic@gmail.com

Klemen Sodržnik

sodrznik.klemen@gmail.com

Milivoj Kodrič