Jadralni klub Kočevje vabi k udeležbi na četrti medklubski jadralski

POKAL KOČEVSKEGA MEDVEDA za leto 2020 v razredu Mini 12

Kraj: Kočevsko jezero, Kočevje

PREBERITE VEČ

POKAL KOČEVSKEGA MEDVEDA

OSNOVNI PODATKI O TEKMOVANJU

Pokal Kočevskega medveda v razredu Mini 12 za leto 2020 sestoji iz dveh posamičnih regat in sicer:

  1. Junijska: NEDELJA 14. junij 2020 - PRESTAVLJENO NA NEDELJO, 21. junij 2020
  2. Septembrska: NEDELJA 13. September 2020

* junijska regata šteje tudi za pokal 4ih slovenskih jezer in s tem slovenski pokal!

Prijave in štartnina:

Prijave oziroma izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na naslov: jadralniklubkocevje@gmail.com

Prijavnica naj vsebuje ime in priimek tekmovalca, podatek o nameravani udeležbi na vseh treh regatah ali samo na posamični regati.

Zadnji rok prijave na Pokal Kočevskega medveda je 12.junij 2020.

Štartnina znaša 60€ (70€ na dan regate) in se jo plača v celoti do najkasneje na dan prve regate na TRR JK Kočevje (SI56 6100 0001 0658 804). Štarnina vključuje udeležbo na vseh regatah. Možna je udeležba na posamični regati. Štartnina posamične regate znaša 35 EUR s plačilom najkasneje na dan regate.

V štartnino je vključena organizacija izvedbe tekmovanja, najem jadrnice MINI12, topel obrok in zaključne praktične nagrade. Zmagovalec prejme prehodni pokal Kočevskega medveda.

NAVODILA ZA PRIHOD IN TEKMOVANJE

Naslov za navigacijo: 

Rudnik 18, 1330 Kočevje (gostišče Tušek ob jezeru).

Parkiranje:

Je urejeno neposredno na makadamskem parkirišču v bližini jezera (cca 50 m od dostopa do vode).

Registracija tekmovalcev:

Se bo izvajala neposredno ob prireditvenem prostoru pod Ribič Bar-om.

Sestanek tekmovalcev:

Bo ob napovedanem času, predvidoma 30 minut pred pričetkom regate, na dan regate na obali pred pomolom z jadrnicami pod Ribič barom. Vsi tekmovalci se zberejo na obali. Kasnejših posameznih pojasnil o poteku tekmovanja regatni odbor ni dolžan dajati.

Tekmovalni sistem:

Tekmovalo se bo v skupinah po do 8 jadrnic in sicer na jadrnicah razreda mini12 JK Kočevje. Na drugih jadrnicah ne bo možno tekmovati. Tekmovalo se bo po ligaškem »random« sistemu, skladno s številom tekmovalcev.

Program

Tekmovalni dan:

  • 8:30 – 10:30 Prihod tekmovalcev in spremljevalcev ter registracija tekmovalcev na obali Kočevskega jezera na pomolu pod lokalom Ribič (45,6458N, 14,8703 E). Jadrnice bodo na razpolago za trening plov pred regato.
  • 10:30 sestanek tekmovalcev in žrebanje jader, skupinsko fotografiranje tekmovalcev
  • 11:00 – 18:00 regata
  • 18:00 – 18:30 razglasitev dnevnih rezultatov
  • 18:30 poregatno druženje jadralcev in spremljevalcev na rezerviranem piknik prostoru nad lokalom Ribič

Pravila regate

Tekmuje se po pravilih ISAF 2017 – 2020, oglasa regate, navodilih in obvestilih regatnega odbora ter posebnih predpisih za priobalna tekmovanja. Od tekmovalcev se pričakuje »fair play«.

Točkovanje

Uvrstitev tekmovalcev bo točkovana po sistemu najmanjših točk (low point system) dodatek »A«, JRP.

Kriterij razvrščanja je sistem dodeljevanja točk tekmovalcu po osvojenem mestu v posameznem plovu tekmovalne skupine:

  1. Mesto = 1 točka
  2. Mesto = 2 točki
  3. Mesto = 3 točke

Vsako naslednje mesto = +1 točka

Zmagovalec regate je tekmovalec z najmanj točkami. Če imata dva ali več tekmovalcev enako število točk, se tekmovalci razporedijo glede na vrstni red zadnjega plova v primeru medsebojnega neposrednega tekmovanja v plovu, sicer si delita mesto.

Fair jadranje

Tekmuje se v športnem duhu in v skladu s pravili jadranja, priobalnih tekmovanj ter oglasa regate, ki se po pričakovanju upoštevajo in uveljavljajo. Osnovno načelo športnega vedenja je, da tekmovalec, ki je prekršil pravila nemudoma sprejme kazen ali odstopi.

Pritožba

V kolikor tekmovalec smatra, da so mu bile v posameznem plovu kratene pravice, ki izhajajo iz regatnih pravil in navodil regatnega odbora, poda pisno
pritožbo takoj po zaključenem plovu skupine. Kavcija za pritožbo znaša 50 EUR. V primeru, da pritožba na zahtevo tekmovalca ni razrešena v njegovo korist, organizator regate kavcije ne vrne. Regatni odbor pritožbo razreši takoj po podani pritožbi in vplačani kavciji.

Odgovornost

Tekmovalci osebno prevzemajo barke. Vse nepravilnosti na barki je potrebno takoj prijaviti organizacijskemu odboru, da se le te odpravijo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbo na barki, osebi, oziroma opremi na kopnem in na vodi za čas pred, med in po regati, zanje je odgovoren tekmovalec.

Regatni odbor

Regatni odbor sestoji iz 3eh članov, 2 predstavnika organizatorja in 1 predstavnik tekmovalcev s predvidoma največ izkušnjami. Regatni odbor se določi pred pričetkom posamezne regate.

Informacije

Vse morebitne informacije so na razpolago na email naslovu:
jadralniklubkocevje@gmail.com
ali telefonski številki:
041 351 476 (Andrej Janša)

Oznake